Opsti uslovi najma

Opšti uslovi iznajmljivanja
Da bi ste mogli da koristite naše usluge, morate ispunjavati neke od opštih uslova našeg Rent a Car programa:
  • minimalna starost vozača – 20 godina;
  • posjedovanje vozačke dozvole najmanje godinu dana;
  • vozila se izdaju na neograničenu kilometražu;
  • sva vozila su kasko osigurana (u kasko osiguranje ne spadaju cijepanje pneumatika koje korisnik u slučaju oštećenja plaća u zavisnosti od vozila; štete do 200 eura ne podliježu kasko osiguranju);
  • eventualni gubitak saobraćajne dozvole plaća se 50 eura;
  • eventualni gubitak ključeva plaća se 300 eura;
Sva medjusobna prava i obaveze precizno su regulisana ugovorom o najmu, koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila.
Za iznajmljivanje jahti važe približno isti uslovi kao za vozila.
GENERALNI CHARTER USLOVI
CIJENA NAJMA
Cijena najma pokriva upotrebu potpuno opremljenog plovila, osiguranje plovila iznad vrijednosti ugovorenog depozita i osobno osiguranje posade. Cijena najma ne pokriva troškove goriva i ostalih potrepština, naknadu za posadu Vlasnika ili Iznajmljivaca plovila (u daljnjem tekstu Iznajmljivac: Nelt d.o.o. Podgorica Montenegro ) i ostale posebne usluge, troškove marine i veza tijekom najma maticne marine.
•  PLACANJE
Način placanja je sljedeci:
•  20% cijene najma po odobrenom upitu
•  80% cijene najma prilikom ukrcavanja
Navedeni nacin placanja ne može se mijenjati bez saglasnosti Nelt d.o.o. Podgorica Montenegro. Konacni obracun ce se napraviti po povratku plovila iz najma, u luci koja je dogovorena kao završna destinacija najma, zajedno s predstavnicima Vlasnika plovila.
•  OBVEZE UNAJMITELJA
•  Unajmitelj se obvezuje ploviti u Crnogorskim teritorijalnim vodama, a za napuštanje teritorijalnih voda, prije potvrde najma, potrebna je dobiti i pismenu suglasnost Vlasnika plovila. Podaci o Vlasniku plovila Unajmitelju ce biti dostavljeni prije pocetka najma, zajedno sa svim ostalim neophodnim informacijama vezanim za preuzimanje plovila. Unajmitelj se obvezuje da nece iznajmiti ili posuditi plovilo bilo kojoj drugoj osobi, da plovilom nece sudjelovati na natjecanjima, te da nece koristiti plovilo u bilo koje usluzne  svrhe, za profesionalno ribarenje, školu jedrenja i sl., kao i da ce ploviti samo uz sigurne vremenske uslove.
•  Unajmitelj je obvezan poštovati carinska i ostala pravila i propise, uredno voditi brodski dnevnik, te se prilikom upravljanja plovilom i korištenja inventara i opreme odnositi s pažnjom. U slucaju da se plovilo iznajmljuje bez kormilara, Unajmitelj izjavljuje da posjeduje valjanu dozvolu za voditelja plovila, a u suprotnom ce upravljanje plovilom prepustiti clanu posade koji ima navedenu dozvolu.
•  Unajmitelj je odgovoran za sve prekršaje pravila plovidbe i ostalih pravila, cak i nakon isteka najma.
•  BRODSKI DOKUMENTI
Plovilo je isporuceno sa svim valjanim dokumentima potrebnim za iznajmljivanje i Unajmitelj je obvezan cuvati ih tijekom najma.
•  PREUZIMANJE BRODICE
•  Vlasnik ima obvezu isporuciti plovilo Unajmitelju cisto i uredno, spremno za plovidbu te potpuno opremljeno, s punim spremnicima vode i goriva.
•  Tijekom cijelog razdoblje najma plovilo ostaje vlasništvo Vlasnika plovila s kojim Nelt d.o.o. Podgorica Montenegro ima sklopljen Ugovor o saradnji. Prije potpisivanja ovog Ugovora Unajmitelj je obvezan pregledati opste stanje plovila i utvrditi slaže li se popis opreme i inventara sa stvarnim stanjem. Sve manjkavosti i nedostaci na plovilu i opremi neutvrdeni pri preuzimanju plovila, ne daju za pravo Unajmitelju tražiti nižu cijenu najma.
•  POLOG
Prije preuzimanja plovila Unajmitelj ostavlja Vlasniku obvezan polog u gotovini ili otisku kreditne kartice za iznos utvrden ovim Ugovorom. Polog ce se u potpunosti vratiti Unajmitelju ukoliko plovilo na ugovoreno vrijeme vrati uredno i neošteceno s punim rezervoarom goriva. Ukoliko je plovilo iznajmljeno s kormilarom Vlasnika, Unajmitelj je takoder obvezan ostaviti polog koji  pokriva troškove nastale uslijed kormilarove nepažnje i lošeg upravljanja plovilom i opremom.
•  PRODUZENJE RAZDOBLJA NAJMA
Ukoliko Unajmitelj želi produljiti razdoblje najma, mora se vratiti u dogovorenu krajnju luku, kontaktirati Vlasnika plovila na vrijeme i zatražiti pismenu suglasnost za novo vrijeme i mjesto povrata plovila.
•  ODUSTAJANJE OD NAJMA
•  Ako zbog bilo kojeg razloga Unajmitelj i njegova posada odustanu od najma nakon preuzimanja plovila Nelt d.o.o. Podgorica Montenegro ce zadržati potpuni iznos cijene najma i teretiti Unajmitelja za sve troškove koji mogu nastati uslijed odustajanja.
•  Ukoliko Unajmitelj odustane od najma cetiri tjedna prije pocetka najma, Nelt d.o.o. Podgorica Montenegro zadržava 20% cijene najma.
•  LOMOVI I OŠTECENJA
O svim lomovima i oštecenjima, bez obzira na uzrok, Unajmitelj mora odmah izvijestiti Vlasnika koji ce obavijestiti Unajmitelja o nacinu izvršenja potrebnih radova i/ili zamjene opreme. Neovlašteni popravci i zamjena dijelova opreme bit ce obavljena na trošak Unajmitelja.
•  ODGOVORNOST VLASNIKA
Ako zbog bilo kojeg razloga, a izvan odgovornosti Unajmitelja plovilo ne može biti korišteno, Unajmitelj može tražiti povrat dijela uplacenih sredstava za one dane kada nije koristio plovilo. Nelt d.o.o. Podgorica Montenegro ce nastojati osigurati zamjensko plovilo slicnih ili boljih karakteristika, a po istoj cijeni najma.
•  POVRAT MOTORNE JAHTE
•  Unajmitelj je obvezan plovilo vratiti Vlasniku na ugovoreno mjesto u ugovoreno vrijeme, cisto i neošteceno s punim spremnicima goriva. Ukoliko Unajmitelj ne vrati plovilo na ugovoreno mjesto na vrijeme, pristaje platiti Vlasniku trostruku dnevnu cijenu za svaki zapoceti dan zakašnjenja, uz moguce gubitke i troškove prouzrocene Nelt d.o.o. podgorica Montenegro i Vlasniku kašnjenjem plovila. Zakašnjenje može biti opravdano u slucaju više sile samo ako je Unajmitelj odmah o tome izvijestio Vlasnika. Troškovi za izgubljene ili oštecene dijelove plovila ili opreme uzrokovane nepažnjom ili lošom upotrebom od strane Unajmitelja i njegove posade, odgovornost su Unajmitelja, a Vlasnik ce taj iznos odbiti od pologa Unajmitelja.
•  U slucaju da je plovilo vraceno neuredno i necisto, Vlasnik ce od depozita naplatiti cijenu posebnog cišcenja. Vlasnik ce takoder izvršiti naplatu dopune goriva u slucaju da Unajmitelj ne vrati plovilo s punim spremnicima.
•  OSIGURANJE
Plovilo, oprema i posada osigurani su za sve slucajeve štete i gubitke iznad franšize koja ovisi o vrsti unajmljenog plovila. Plovilo i voditelj osigurani su protiv odgovornosti za štete prouzrocene trecoj osobi. Sve štete i/ili gubici pokriveni osiguranjem moraju biti prijavljeni predstavniku Vlasnika odmah po nastanku.
•  ODGOVORNOST UNAJMITELJA
•  Za Unajmiteljeva djela i/ili nepažnju zbog kojih je Vlasnik odgovoran trecoj osobi, a koja nisu pokrivena osiguranjem, Unajmitelj se obvezuje uplatiti Vlasniku sve materijalne i pravne troškove koji mogu nastati zbog posljedica takvih djela i/ili nepažnje. Unajmitelj je posebno odgovoran u slucaju da plovilo bude zaplijenjeno zbog nezakonitih aktivnosti. U slucaju havarije i/ili nezgode Unajmitelj je obvezan pribilježiti tijek dogadaja ili zatražiti pismenu potvrdu od Lucke kapetanije, lijecnika ili drugih ovlaštenih osoba. Unajmitelj je obvezan odmah obavijestiti Vlasnika o takvim dogadajima. U slucaju nestanka plovila, nemogucnosti plovidbe, zaplijene plovila ili zabrane plovidbe od strane ovlaštenih ili drugih osoba, Unajmitelj je obvezan o tome izvijestiti ovlaštene osobe i Vlasnika.
•  Unajmitelj je obvezan provjeriti kolicinu ulja u motoru svaki dan. Štete i gubici nastali uslijed nedostatka ulja u motoru odgovornost su Unajmitelja. Oštecenja podvodnog dijela plovila prouzrocena Unajmiteljevom nepažnjom i lošim upravljanjem bit ce pregledana i popravljena na trošak Unajmitelja.
•  GUBITAK IMOVINE
Nelt d.o.o. Podgorica Montenegro nije odgovorna za gubitak i/ili oštecenje Unajmiteljeve ili tude imovine odložene i cuvane na plovilu, operativnom vozilu ili u uredu Nelt d.o.o. Podgorica Montenegro -a ili Vlasnika. Potpisom ovog Ugovora Unajmitelj odbacuje sve zahtjeve za nadoknadu takvih gubitaka i/ili oštecenja od strane Nelt d.o.o. podgorica Montenegro ili Vlasnika.
•  PRIGOVOR I ŽALBE
Razmatrat ce se samo prigovori i žalbe primljeni u pisanom obliku za vrijeme povrata plovila (check-out).
•  SKIPER:
Ukoliko su Unajmitelju potrebne usluge skipera, Unajmitelj je o tome dužan obavijestiti Nelt d.o.o Podgorica Montenegro sluzbenike prilikom potvrde rezervacije. Ukoliko Unajmitelju nisu potrebne usluge skipera, neko od clanova posade dužan je imati VHF dozvolu i dozvolu za skipera.